Akademickie Mistrzostwa Lubuskiego w Biegach Przełajowych (info)

ampW niedzielę, 4 czerwca na stadionie Uniwersytetu Zielonogórskiego odbędą się I Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Biegach Przełajowych. Start nastąpi o godz. 10:30. Poniżej prezentujemy regulamin biegu.

Slajd123

I. ORGANIZATOR
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Zielonogórskiego,
ul. Profesora Szafrana 6, 65-516 Zielona Góra

II. CELE
1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
2. Aktywizacja środowiska studenckiego.
3. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu.
4. Upowszechnienie biegania w terenie.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 4 czerwca 2017 w Zielonej Górze na stadionie UZ, ul. Wyspiańskiego 59
2. Dystans dla biegaczy wynosi: 4 kilometry
3. Start będzie miał miejsce na płycie stadionu UZ, ul. Wyspiańskiego 59
4. Start nastąpi o godzinie: 10:30

IV. LIMIT CZASU
1. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 45 minut.
2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.

V. ZGŁOSZENIA
1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji w dniu zawodów. Biuro zawodów mieścić się będzie na płycie stadionu UZ, ul. Wyspiańskiego 59. Zapisy trwać będą w godzinach 9:30-10:15
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
3. Łączna liczba Uczestników Biegu na 4km jest ograniczona do 200 osób. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

VI. UCZESTNICTWO
1. W Mistrzostwach mogą wziąć udział:
a) studenci do ukończenia 27. roku życia (osoby urodzone po 30.09.1989 r.),
b) uczestnicy studiów doktoranckich (bez ograniczenia wieku),
c) etatowi pracownicy uczelni - absolwenci szkół wyższych posiadający co najmniej tytuł zawodowy magistra ? zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę, minimum 3 miesiące wcześniej niż termin rozgrywania Mistrzostw,
2. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

VII. OPŁATY
1. Udział w biegu jest BEZPŁATNY
2. Koszty imprezy pokrywa organizator

VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY
1. Klasyfikacja nastąpi w 2 kategoriach: kobiety mężczyźni.
2. Dla miejsc I-III przewidziane są medale i dyplomy

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu oraz szatnię
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
3. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.azs.zgora.pl
4. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.