Legitymacja ISIC-AZS

ISIC-ada9a09acLegitymacja ISIC-AZS to karta potwierdzająca członkostwo w Akademickim Związku Sportowym, dzięki której masz możliwość korzystania ze wszystkich profitów wynikających z posiadania legitymacji ISIC oraz zniżek i korzyści przeznaczonych wyłącznie dla członków AZS (więcej o karcie ISIC-AZS tutaj).

Kto może otrzymać kartę ISIC-AZS?
Każdy członek AZS, który jest studentem (bez ograniczenia wieku) lub uczniem i ma więcej niż 12 lat.

ISIC (International Student Identity Card) to...
...jedyny dokument potwierdzający status studenta i ucznia na całym świecie oraz gwarancja dostępu do kilkudziesięciu tysięcy zniżek w 116 krajach całego świata, w tym ponad 3,5 tys. w Polsce. Oszczędzasz na transporcie, zakwaterowaniu, w klubach studenckich, sklepach i punktach usługowych.Korzysta z tego ponad 10 mln ludzi.

Jakie korzyści daje karta ISIC-AZS poza systemem ISIC?
Posiadacze tej karty uprawnieni są do 10% zniżki na korzystanie z usług Centralnych Ośrodków Sportu Akademickiego w Wilkasach, Gdańsku - Górkach Zachodnich oraz Zieleńcu. Ponadto Organizacje Środowiskowe AZS oraz jednostki AZS mają prawo stosowania własnych ulg i zniżek obejmujących swoich członków AZS.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)...

W roku akademickim 2011/2012 ubezpieczycielem członków Akademickiego Związku Sportowego jest firma AXA Polska S.A.

Numery polis dla członków AZS na okres 01.10.2011 - 30.09.2012:

Polisa "Standard" (6037 - 00.597.987) - suma ubezpieczenia 6.500 zł
Polisa "Sport" (6037 - 00.597.995) - suma ubezpieczenia 100.000 zł

Infolinia AXA dla członków AZS: 0801 200 200, 022 555 00 50

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Departament Obsługi klientów
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

FORMULARZ ZGłOSZENIA SZKODY, ORAZ ZAKRES UBEZPIECZENIA ORAZ INNE DOKUMENTY W ZAKłADCE "DO POBRANIA"

Gdzie wyrobić lub zaktualizować kartę ISIC-AZS?

Biuro Klubu AZS - Hala Sportowa Campus A
ul Prof. Szafrana 6, 65-516 Zielona Góra
w godzinach pracy Biura

Niezbędne dokumenty potrzebne do wyrobienia karty ISIC-AZS!
- wypełniona internetowa deklaracja członkowska
- dowód wpłaty składki członkowskiej (składkę można wpłacać wyłącznie na konto)
- jedno zdjęcie
AZS to karta potwierdzająca członkostwo w Akademickim Związku Sportowym, dzięki której masz możliwość korzystania ze zniżek i korzyżci przeznaczonych wyłącznie dla członków AZS.

Czy zniżki dla karty AZS są takie same jak dla ISIC-AZS?
Nie, karta AZS nie jest objęta programem ISIC. Posiadacze tej karty uprawnieni s? do 10% zniżki na korzystanie z usług Centralnych Ośrodków Sportu Akademickiego w Wilkasach, Gdańsku - Górkach Zachodnich oraz Zieleńcu. Ponadto Organizacje Środowiskowe AZS oraz jednostki AZS mają prawo stosowania własnych ulg i zniżek obejmujących swoich członków AZS.

Dodatkowe informacje