Odsłaniamy kolejne KARTY! Czas na brydża przy Szafrana...

Gdyby nie ciekawostki i nowości to świat stawałby się nudny. Za tym tropem nieustnie podąża zielonogórski AZS, który co jaki czas postanowia urozimaicać, a raczej poszerzyć swoją ofertę. Właśnie od tego roku przy KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego działa sekcja brydżowa.

brydż

Czytaj więcej...